Liczy się miasto – publikujemy broszury omawiające miejskie finanse

Z budżetem miasta jest jak z drobnym drukiem w umowach — wszyscy wiemy, że ta część jest najważniejsza, ale niewielu ją czyta. Nic dziwnego. Samo znalezienie tekstu budżetowej uchwały nie jest prostą czynnością, a lektura tabel i skrótów oraz błądzenie między nimi a listą załączników zniechęci nawet najdociekliwszych mieszkańców.

Ostatnie lata pokazują wyraźny wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami miasta; podobnie jest w Kaliszu. Chcemy wiedzieć, jak „działa” miasto i chcemy częściej niż raz na cztery lata decydować o tym, w którym kierunku ono zmierza. „Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu” powstało właśnie po to, aby te chęci wesprzeć i zmniejszyć dystans między mieszkańcami a tymi, którzy w ich imieniu podejmują decyzje. „Tłumaczenie” budżetu na przystępny język to nasza propozycja dla jednych i drugich; praca nad solidnymi, zrozumiałymi dla obu stron podstawami do rozmowy o mieście.

Oddajemy do waszych rąk sześć zeszytów: Edukację autorstwa Marka Tworka, Kulturę Majki Graf, Nieruchomości i Cmentarze Haliny Marcinkowskiej, Promocję Łukasza Jaskóły, Sport Mikołaja Pancewicza i Transport Dariusza Mencla. W publikacjach znajdziecie informacje o kaliskich finansach obejmujących lata 2012-2015. Nie chcieliśmy kurczowo trzymać się danych zawartych w budżecie, bardziej zależało nam na zrozumieniu analizowanego zagadnienia. Każdemu z wybranych tematów poświęcamy osobny zeszyt, a przytaczane dane często wychodzą „poza” budżet. Forma i struktura publikacji jest podobna, choć każdy z autorów wybrał nieco inną drogę.

Liczy się miasto ma „odczarować” budżet i ożywić rozmowę o  miejskich finansach. Aby to się stało, potrzebne jest przywrócenie głosu mieszkańców w tej rozmowie. Kaliska Inicjatywa Miejska znalazła odważnych, którzy podjęli próbę zrozumienia budżetu swojego miasta. Zrobili to nie po to, by „pobawić się” w eksperta. Autorki i autorzy wybrali temat analiz kierując się zainteresowaniami lub chęcią jego zgłębienia. Nie pretendują przy tym do bycia obiektywnymi i nie kryją swoich opinii. Liczymy jednak, że prezentowane przez nich wnioski i  rekomendacje będą początkiem dynamicznej i owocnej dyskusji o mieście. Dyskusji, która wzmocni głos mieszkańców.

Wszystkie raporty dostępne są tutaj:  http://liczysiemiasto.pl/do-pobrania/

Komentarze