Inicjatywa lokalna – jak to działa w Kaliszu?

inicjatywa lokalna plakat kaliska inicjatywa miejska

Zamieszczamy krótki informator o tym, jak działa INICJATYWA LOKALNA.

Dla tych, którzy lubią źródła zamieszczamy link do uchwały Rady Miejskiej :)
http://mamprawowiedziec.pl/file/11504

oraz link do materiałów informacyjnych UM Kalisz:
http://www.kalisz.pl/pl/system/files/tresc/artykuly/sprawy-spoleczne/2015/07/inicjatywa-lokalna-czyli-zrobmy-razem/zalacznik/inicjatywalokalna.pdf

Poniżej nasz skrót:

DO KOGO ADRESOWAĆ WNIOSEK?

Wnioski składa się do Prezydenta Miasta Kalisza. Przed złożeniem można poprosić urzędników o nieodpłatne sprawdzenie poprawności wniosku.

CO PISZEMY WE WNIOSKU?

  • Kim jesteśmy, kto nas reprezentuje?
  • Jak nazywa się nasz pomysł i czemu ma służyć?
  • Gdzie i kiedy chcemy go realizować?
  • Czemu uważamy, że nasz pomysł jest istotny? Ile mniej więcej osób skorzysta na naszym pomyśle?
  • Kiedy chcemy realizować nasz pomysł?
  • Ile mniej więcej może on kosztować?
  • Czego oczekujemy od miasta? (np. pokrycia kosztów pewnych zakupów, oddelegowania specjalistów, organizacji szkolenia, udostępnienia miejsca czy sprzętu)
  • Co jesteśmy w stanie dać od siebie? (np. pracowników do wykonania zadania, sprzęty do wyposażenia świetlicy, wkład finansowy – należy to wszystko oszacować i wycenić) Łączna wartość takiego wkładu własnego nie może być niższa niż 10% wartości zadania – jednym słowem im więcej damy od siebie, tym lepiej!
  • Na jakim etapie znajduje się nasz projekt? Czy mamy już coś przygotowane? Jesteśmy gotowi do działania?

Do wniosku można dołączyć podpisy mieszkańców popierających naszą inicjatywę, opinię jednostek pomocniczych np. rady osiedla lub sołectwa.

Nasz wniosek musi rozpatrzyć powołany przez Prezydenta zespół. Jeśli oceni go pozytywnie zostanie zawarta umowa, w której określony będzie dokładny plan i koszt realizacji oraz warunki współpracy.

Przydatne linki:

Poradnik dla osób myślących nad inicjatywą lokalną. Kopalnia pomysłów i gotowych realizacji.

Co można zrobić?
Ławki oraz donice z kwiatami na ul. Oleandrów (Warszawa)
Ścieżka edukacyjna przybliżająca ptaki mieszkające w okolicy (Warszawa)
Potańcówka sąsiedzka (Warszawa)
Plac zabaw oraz przestrzeń rekreacyjna na podwórku (Warszawa)
Monitoring na latarni miejskiej, remont chodnika, modernizacja boisk sportowych oraz placów zabaw (Legionowo)
Rekonstrukcja Powstania Śląskiego przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską, Oczyszczanie wód zbiornika Morawa, osiedlowe punkty wolontariackie (Katowice)

Komentarze