„Liczy się miasto” w Mołdawii

Na zaproszenie Stowarzyszenia Oberliht i Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Halina Hila Marcinkowska i Marek Tworek z Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej gościli w Kiszyniowie w Mołdawii.

Podczas tej wizyty prowadziliśmy wykłady i warsztaty prezentując mołdawskim aktywistom analizę miejskiego budżetu. W spotkaniach uczestniczyli liderzy zajmujący się kulturą, sztuką, dyrektorzy niezależnych instytucji kultury, artyści i inni zainteresowani aktywiści.

Liczy sie miasto 04 Moldawia Kaliska Inicjatywa Miejska Liczy sie miasto 02 Moldawia Kaliska Inicjatywa Miejska Liczy sie miasto 01 Moldawia Kaliska Inicjatywa Miejska

W trakcie warsztatów przedstawiliśmy proces monitorowania środków publicznych (obie edycje „Liczy się miasto”), zaprezentowaliśmy narzędzia kontroli społecznej oraz istniejące w Kaliszu procedury współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie zakończyła dyskusja. Uczestnicy przede wszystkim interesowali się systemem konkursów dla organizacji pozarządowych, procesem ich rozstrzygania, przyznawania i rozliczania dotacji.

Zostaliśmy również zaproszeni do udziału w debacie na temat obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Spotkanie zorganizowano na kiszyniowskim uniwersytecie. Marek Tworek opowiedział o obecnych ugrupowaniach politycznych po ostatnich wyborach parlamentarnych, sporach wokół Trybunału Konstytucyjnego, telewizji publicznej, ruchach nacjonalistycznych. Po wykładzie, w trakcie dyskusji, zebrani narzekali na brak informacji o sytuacji w Polsce, pytali o zaangażowanie społeczeństwa w lokalną politykę.

Organizacje postanowiły kontynuować współpracę.

Komentarze