Szybcy i zgodni

clap your hands and say yeah! by Igor R., lic. BY-NC-ND 2.0

Zaniepokoił nas sposób, w jaki radni wybrali kandydatów do dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

21 września odbyła się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej. Jednym z punktów spotkania było nominowanie kandydatów do Nagród Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nabór zgłoszeń do nagród trwał do ostatniego czerwca tego roku i odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XI/133/99 Rady Miejskiej. Przywilej rekomendowania kandydatur mają dyrektorzy instytucji kultury i szkolnictwa artystycznego, prezesi stowarzyszeń społeczno–kulturalnych, fundacje, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz radni. 

Propozycję rekomendowanych do nagrody przygotował Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu – podczas obrad komisji, pani naczelnik Grażyna Dziedziak, zaczęła przedstawiać (odczytywać biogramy) zaproponowanych do nagrody. Radny Tadeusz Skarżyński szybko zaproponował aby odczytano wyłącznie nazwiska bez uzasadniania rekomendacji tych osób. Głosowano en bloc nad całą zaproponowaną przez wydział listą. Głosowanie było szybkie i niezwykle sprawne, nikt nie zgłosił uwag, innych kandydatur, nie było dyskusji merytorycznej.

Przychodzi na myśl pytanie, czy takie działanie jest dobre. Bo to przecież radni wnioskują kogo spośród zgłoszonych kandydatów należy nominować, to oni powinni dyskutować nad zgłoszeniami, może nawet spierać się i popierać osoby, które zgodnie z ich wiedzą takie nagrody powinny dostać. Tego niestety zabrakło, bo nie było dyskusji i wyboru. Było natomiast głosowanie za całym wnioskiem (przygotowanym przez wydział) i szybkie przejście do kolejnych spraw. Zastanawia nas to, czy radni zapoznali się ze zgłoszonymi kandydaturami i czy mają pewność, że nominowali właśnie tych najlepszych.

Uroczystość wręczania nagród to równocześnie oficjalny start nowego sezonu kulturalnego naszego miasta oraz podsumowanie poprzedniego. Impreza istotna dla środowiska i osobiście ważna dla osób, które za swą działalność nagrody odbierają.

Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego, już w ubiegłym roku zgłaszała zastrzeżenia co do formy i sposobu wybierania osób do nagrody prezydenta. Podczas ostatniej komisji Kultury z ciekawym pomysłem wystąpił radny Dariusz Grodziński (także członek KRDPP). Zaproponował on, aby w przyszłości zmienić tę nagrodę na Nagrodę Miasta Kalisza, a do wyłaniania laureatów powołać kapitułę z osób spoza polityki.

Hila Marcinkowska

Fot. clap your hands and say yeah! by Igor R., lic. BY NC ND 2.0; from: Flickr.

Komentarze