Program rewitalizacji idzie do szuflady?

Niestety, wygląda na to, że Nowy Świat będzie remontowany według pierwotnego projektu. I niestety żaden z kilku tekstów, jakie ukazały się na ten temat w lokalnej prasie, nie mówi rzeczy najważniejszej.

Projekt jest sprzeczny nie tylko z obowiązującymi Standardami rowerowymi i Koncepcją tras, ale co gorsza z Gminnym Programem Rewitalizacji – dopiero co uchwalonym, z dużym zaangażowaniem specjalistów, urzędników i mieszkańców.

By sporządzić ten program, wynajęto ekipę urbanistów z Poznania, ekipę socjologów z Warszawy, powołano Biuro Rewitalizacji. Przeprowadzono – z różnymi grupami mieszkańców – dziesiątki spotkań, dyskusji, warsztatów, rozmów, ankiet, analiz. Podsumowano wyniki, wyciągnięto wnioski, sformułowano cele ogólne i szczegółowe, przypisano im konkretne zadania z terminem realizacji. Poproszono jeszcze raz mieszkańców o opinie, na temat gotowego programu – wiele uwag uwzględniając. Rada miejska uchwaliła.

I co? Wystarczył jeden projekt remontu drogi, by okazało się, że ta praca ma pozostać na papierze. Być może nawet cała, nie tylko w części mówiącej o drogach. Bo skoro łatwy do pokazania na obrazku projekt drogowy, sprzeczny z GPR, nie robi na radnych większego wrażenia, to czy zauważą błędy w innych dziedzinach?

Na czym dokładnie polegają te niezgodności, pokażemy niebawem w innym miejscu, bo jest ich sporo. Porównajmy za to w skrócie, jak się mają dwa dyskutowane sposoby remontu do programu rewitalizacji. Prosimy zgadnąć, która propozycja jest według drogowców i wielu radnych kompromisowa.

Prównanie koncepcji remontu ul. Nowy Świat

Klinij aby powiększyć – Porównanie koncepcji na przebudowę ul. Nowy Świat

Piotr Bocianowski

Komentarze