Jaka przyszłość Biblioteki?

Czy konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki będzie jawny? Jakie plany wobec instytucji ma Miasto? 

Biblioteka Kalisz
Zdjęcie Gosia Jarczewska z Pixabay

10 grudnia do Prezydenta Miasta Kalisza skierowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Zapytaliśmy o:

  • pełną listę kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu,
  • skany zgłoszeń wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji kandydowania od wszystkich kandydatów,
  • skany koncepcji organizacyjno-finansowych działalności instytucji i programu jej działania od wszystkich kandydatów.
Przypominamy, że prawo do pytania i otrzymania odpowiedzi gwarantuje nam m.in. artykuł 61. Konstytucji RP i ustawa o dostępie do informacji publicznej. RODO i prawa autorskie nie mają tu zastosowania, co potwierdzają wyroki sądów, m.in. w naszej sprawie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Dlaczego pytamy?

Biblioteka jest jedną z ważniejszych miejskich instytucji kultury. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, którzy opiekują się łącznie kilkusettysięcznym księgozbiorem oraz organizują m.in. spotkania autorskie i literackie, wystawy, lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, a także wydają cykliczne publikacje. Biblioteka to jedenaście placówek rozsianych po całym mieście (od roku czekamy też na nową filię w Szczypiornie), z rocznie ok. trzymilionowym budżetem (2019).

Więcej o MBP i kaliskich instytucjach kultury w naszym raporcie, dostępnym tutaj.

Obecny dyrektor Biblioteki, Adam Borowiak, szefuje tej placówce od 2003 roku, a w lutym przechodzi na emeryturę. Od tego, kto pokieruje MBP przez następne lata zależał będzie kierunek, w jakim rozwijać będzie się instytucja. Wizję rozwoju i koncepcję programową kandydaci przedstawiają na piśmie i odnoszą się do niej podczas rozmów z Komisją Konkursową. 

Autorskie koncepcje kandydatów to informacja publiczna, poznanie ich to nasze prawo. Przecież, jako mieszkańcy miasta, współfinansujący kulturę i uczestniczący w niej, chcemy poznać pomysł, który przekonał Komisję oraz pozostałe koncepcje, które zostały odrzucone.

W mieście, w którym brakuje całościowego namysłu nad polityką kulturalną (nie mamy takiego dokumentu) i nie konsultuje się strategicznych założeń kulturalnych to właściwie jedyna okazja, żeby dowiedzieć się co włodarze, przedstawiciele środowiska kultury i pracownicy MBP (to oni wejdą w skład Komisji Konkursowej) myślą o roli tej instytucji na kulturalnej mapie Kalisza. 

Kalisz w awangardzie czy w ogonie jawności?

Dobrą praktyką w konkurach cieszących się zainteresowaniem opinii publicznej jest też umożliwienie uczestniczenia w rozmowach z kandydatami obserwatora społecznego (bez prawa głosu) — przedstawiciela kaliskiego środowiska kultury. Taki obserwator to nie novum dla Kalisza — w 2016 roku podczas konkursu na dyrektora Galerii Sztuki im. Jana Tarasina zastosowano tę praktykę. Mamy nadzieję, że również teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby z niej skorzystać i zawnioskujemy o to do Prezydenta.

Zwolnienia i likwidacje filii? 

Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o odejściu wicedyrektorki Biblioteki — Kareny Łuszczykiewicz. Rezygnacja z pracy ma być podyktowana całkowitą niezgodnością „wizji funkcjonowania placówki z oczekiwaniami władz Kalisza, które planują likwidację części filii i zwolnienie części pracowników.” Karena Łuszczykiewicz nie zamierza też kandydować na stanowisko dyrektora MBP, o czym plotkowano w środowisku od jakiegoś czasu. 

Czy władze Miasta faktycznie planują „optymalizację” zatrudnienia i likwidację placówek? Czy istnieje jasno określony kierunek w jakim chcą zmian w MBP? Jeśli tak, tym bardziej należy go upublicznić. Jeśli nie – zdementować. 

W obliczu tylu niejasności — pogłosek o planowanych cięciach i braku informacji o kierunkach polityki kulturalnej, dotyczącej Biblioteki — w interesie włodarzy jest zadbanie o jak najbardziej transparentną i publicznie dostępną procedurę konkursową. A w interesie nas wszystkich baczne przyglądanie się całemu procesowi i aktywne w nim uczestnictwo.

Komentarze