Władze Stowarzyszenia

Zgodnie z § 17 statutu Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.


Opublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 12.03.2015
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 6149
7.07.2020 // kaliskainicjatywamiejska.pl/bip