RSS
szukaj
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

Majątek

Zgodnie z § 33 statutu:

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z własnej działalności statutowej,
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
d) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,
e) ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Opublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 02.04.2015
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 6 750