RSS
szukaj
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd Stowarzyszenia

Zgodnie z § 29 statutu Stowarzyszenia do zadań Zarządu należy:
a) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Realizacja celów Stowarzyszenia.
d) Opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia.
e) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
f) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
g) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia i prowadzenia jego działalności finansowej.
h) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
i) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
j) Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
k) Określenie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi oraz innymi organizacjami i zakładami pracy.
l) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
m) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej.

Aktualny skład Zarządu:

  1. Monika Graf - członkini
  2. Halina Hila Marcinkowska - członkini
  3. Kalina Michocka - członkini
  4. Anna Tabaka - członkini
  5. Marek Tworek - prezesOpublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 28.06.2016
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 633