RSS
szukaj
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Walne Zebranie Członków

Zgodnie z §19 statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) Określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
b) Uchwalanie budżetu.
c) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d) Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
e) Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
f) Rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu.
g) Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
h) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
i) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
j) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
k) Zatwierdzanie regulaminów.

Członkowie:

 1. Maciej Błachowicz
 2. Piotr Bocianowski
 3. Paulina Drzewińska
 4. Monika Frątczak
 5. Monika Graf
 6. Łukasz Jaskóła
 7. Maja Krzykacz
 8. Aleksandra Kubiak
 9. Anna Linkowska
 10. Halina Marcinkowska
 11. Kalina Michocka
 12. Jolanta Sosińska
 13. Michał Stadnicki
 14. Milena Suś-Strapko
 15. Monika Świtalska
 16. Anna Tabaka
 17. Tomasz Talar
 18. Marek TworekOpublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 16.08.2017
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 464