RSS
szukaj
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Projekty realizowane ze środków publicznych

"Kultura na Trawie - Kultura na Plantach" 2017 - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: realizacja projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, w tym w okresie wakacyjnych (lipiec-sierpień), umowa [PDF], sprawozdanie [PDF].

"Kalisz. Chodź i posłuchaj - słuchowisko miejskie" - porozumienie o partnerstwie [PDF], sprawozdanie [PDF].

"Kultura na Trawie" 2016 - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: realizacja projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, w tym w okresie wakacyjnych (lipiec-sierpień), umowa [PDF], sprawozdanie [PDF].

"Kultura na Trawie" 2015 - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: realizacja projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, w tym na Głównym Rynku w okresie wakacyjnych (lipiec-sierpień), umowa [PDF], sprawozdanie [DOC], [PDF]

Umowa o dotację [PDF] - projekt realizowany w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 listopada 2015 r., sfinansowany ze środków Trus for Civil Society in Central and Eastern Europe, zgodnie z umową z Siecią Obywatelską - Watchdog Polska.

"Liczy się miasto. Społeczna analiza budżetu" - projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG o okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r., umowa [PDF], aneks nr 1 do umowy [PDF]umowa partnerska z Miastem Kalisz [PDF], umowa pożyczki [PDF], sprawozdanie końcowe [PDF], rozliczenie dotacji [PDF].

"Kultura na Trawie" 2014 - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: realizacja projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, w tym na Głównym Rynku w okresie wakacyjnych (lipiec-sierpień), umowa [PDF], sprawozdanie [DOC], [PDF].

"Kultura na Trawie" 2013 - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: realizacja projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej, w tym na Głównym Rynku w okresie wakacyjnych (lipiec-sierpień), porozumienie o współpracy z Centrum Kultury i Sztuki [PDF], protokół z kontroli [PDF], zaktualizowany harmonogram i kosztorys zadania [PDF], sprawozdanie [DOC], [PDF].

"Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej" ("Liczy się miasto. Obywatelski monitoring budżetu") - umowa o partnerstwie [PDF].Opublikował: Kalina Michocka
Publikacja dnia: 01.10.2018
Podpisał: Kalina Michocka
Dokument z dnia: 04.04.2015
Dokument oglądany razy: 5 793