(nie)Dostępni Radni? – debata

13 listopada, godz. 18:00, Villa Calisia

Wstęp wolny

Debata będzie podsumowaniem akcji “Dostępni samorządowcy” prowadzonej przez Kaliską Inicjatywę Miejską w ramach programu “Masz głos, masz wybór”. W pierwszej połowie bieżącego roku przeprowadziliśmy wśród mieszkańców ankietę dotyczącą dostępności kaliskich radnych. Zapytaliśmy również przedstawicieli władzy jak oceniają komunikację pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Wyniki badania zostaną omówione podczas debaty i będą stanowiły punkt wyjścia do dyskusji o komunikacji między mieszkańcami a ich radnymi. Poprosiliśmy wszystkie komitety wyborcze startujące w Kaliszu o wyłonienie jednego przedstawiciela do udziału w debacie. Będą to:

  • KKW Lewica Razem – Dariusz Witoń,
  • KWW Wszystko dla Kalisza – Jolanta Mancewicz,
  • KWW Samorządny Kalisz – Adela Przybył,
  • KWW Wspólny Kalisz – Piotr Kościelny,
  • KW Platforma Obywatelska – Artur Dembny,
  • KW Prawo i Sprawiedliwość – Artur Kijewski.

Kandydaci mieli okazję zaprezentować jak oni sami chcieliby się komunikować się z mieszkańcami w kolejnej kadencji, czy mają pomysły na to, jak takie rozmowy powinny wyglądać, czy planują brać opinie mieszkańców pod uwagę. Chętnie wsłuchamy się w ich opinie oraz postaramy się zaproponować rozwiązania usprawniające ową komunikację.

Debata, podobnie jak poprzednia, będzie również transmitowana na żywo za pośrednictwem internetu. Link do strony będzie dostępny na www.kaliskainicjatywamiejska.pl

Komentarze