„Na początku różnie bywało…” – jak mówić o tym, co robimy?

Przez ostatnie miesiące uczestniczyliśmy w szkoleniach Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i Homo Faber, podczas których pracowaliśmy nad komunikacją i angażowaniem zwolenników w nasze działania strażnicze. Wspólnie z innymi lokalnymi organizacjami (m.in. fundacjami: WolnościStańczyka i Wiedzieć Więcej), zastanawialiśmy się jak mówić o tym, co robimy i jak być bardziej skutecznym. Wspólną pracę podsumowuje film. Znajdziecie w nim również fragment o nas :)

Komentarze