80 pomysłów

Weekend z NGO, narysowaliśmy mapę Kalisza i poprosiliśmy mieszkańców, żeby wskazali nam miejsca, które chcieliby zmienić lub dzielili się pomysłami na swoją najbliższa okolicę (na filmiku od 2:22 min):

Mapa była pretekstem do rozmowy o mieście i o nowych, dostępnych narzędziach dla mieszkańców (przeczytaj o tym w poprzednim poście). W ciągu dwóch dni zebraliśmy ok. 80 wskazówek / pomysłów / usterek do naprawy. Postulaty były różne, od ogólnych i abstrakcyjnych („ustawić kartonowe, uśmiechnięte postacie na ulicach Kalisza. Niech pozytywnie nastrajają ludzi”), po bardzo szczegółowe („wymiana powierzchni asfaltowej na ul. Wieniawskiego”).

Postanowiliśmy pogrupować je wg lokalizacji oraz instytucji, kompetentnych do zajęcia się problemem. Następnie, przyszła pora na wysyłanie e-maili. Instytucje, które otrzymały nasze pisma: Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Kancelaria Rady Miejskiej (prośba o przekazanie postulatów odpowiednim radom osiedlowym), Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Biuro Promocji i Informacji Miejskiej, Wydział Spraw Obywatelskich, Główny specjalista ds. rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich zgłaszanych postulatów (te zgłaszane przez więcej niż jedną osobę i zostały połączone w jedno) i odpowiedzi na nie. Tabelkę będziemy aktualizować w miarę napływu odpowiedzi. Jako pierwsza odpowiedziała nam Straż Miejska: Postulaty mieszkanców 30 lipca 2015 r.

Komentarze