Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Tylko co piąty samorząd umożliwia zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. MamPrawoWiedziec.pl we współpracy ze Stowarzyszeniami Akcja Konin i KIM opracowało specjalną broszurę pokazującą, co mogą zrobić mieszkańcy, by zyskać prawo zgłaszania projektów uchwał.

– Tylko radni mogą zmienić statut i nadać mieszkańcom gminy, powiatu lub województwa prawo do zgłaszania projektów uchwał. Mieszkańcy mogą jednak próbować ich do tego przekonać – mówi współautorka broszury Anna Ścisłowska z MamPrawoWiedziec.pl.

 

broszura inicjatywa uchwałodawcza str 4

W broszurze podpowiadamy jak wprowadzić inicjatywę uchwałodawczą w swojej gminie, jakie przepisy warto znać, pokazujemy przykłady gmin, w których funkcjonuje takie prawo.

– Broszurę polecamy aktywistom miejskim i wszystkim Polakom, którym nie jest obojętny stan ich miejscowości, a także radnym i urzędnikom – mówi Ścisłowska.

W kaliskim samorządzie inicjatywa uchwałodawcza przysługuje mieszkańcom. W 2015 roku uregulowano procedurę składania projektów uchwał oraz zwiększono, z 200 do 500, liczbę mieszkańców, którzy muszą poprzeć projekt. Od tej pory jednak kaliszanki i kaliszanie nie zdecydowali się skorzystać z tego narzędzia.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest korzystna dla radnych: dostają informację o sprawach ważnych dla mieszkańców, gotowe propozycje rozwiązań, często już skonsultowane. Np. radni Gdańska odrzucili obywatelski projekt uchwały w sprawie cen wywozu śmieci. Skłonił on jednak samorząd do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w tym temacie.

broszura inicjatywa uchwałodawcza str 5

Broszurę można pobrać jako plik PDF | pojedyncze plansze w PDF | pojedyncze pliki JPG. Więcej informacji na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w artykule MamPrawoWiedziec.pl.

Broszura powstała we współpracy MamPrawoWiedziec.pl ze Stowarzyszeniami Akcja Konin i Kaliska Inicjatywa Miejska przy wsparciu Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Komentarze