Udostępniamy strategię marketingową Kalisza

Kalisz panorama

Wczoraj Urząd Miejski ogłosił zakończenie prac na strategią marketingową dla Kalisza:

Zawarte w strategii wytyczne będą dla miasta drogowskazem w realizacji działań promocyjnych budujących wizerunek Kalisza w Polsce. […] Nasza strategia obejmuje trzy główne grupy docelowe […] To mieszkańcy miasta, turyści i potencjalni inwestorzy.

Komunikacja z mieszkańcami

Naszym celem jest budowanie zaufania do władzy lokalnej i podtrzymywanie partnerskich stosunków z mieszkańcami […] Ale także angażowanie mieszkańców w inicjatywy lokalne urzędu miejskiego, takie jak Budżet Obywatelski. Wśród zadań jest także kreowanie wizerunku miasta bezpiecznego, ciekawego, które oferuje mieszkańcom interesujące inicjatywy. Te cele będziemy realizować poprzez kluczowe wydarzenia. Chodzi o Budżet Obywatelski, koncerty gwiazd z udziałem Filharmonii Kaliskiej oraz imprezy na Głównym Rynku: Mikołajki, jarmark świąteczny i sylwester. W przyszłym roku po raz 40. odbędzie się Schola Cantorum oraz kolejna edycja festiwalu smaków i podróży.

Wartości i hasło budujące markę

Marka miasta zostanie oparta na trzech wartościach. – To historia, tradycja i gospodarność […] Na tej bazie powstało hasło „Kalisz – dopisz swoją historię”.

Co dalej

W najbliższym czasie zostanie opracowany system identyfikacji wizualnej miasta […] Kolejnym etapem będzie wdrażanie planu marketingowego do poszczególnych grup docelowych.

Dzięki uprzejmości mediów jako pierwsi udostępniamy dokument strategii (szkoda, że nie można jej znaleźć na stronie miasta lub na BIP). Zachęcamy do lektury!

Komentarze