Wygraliśmy

Nasza skarga na bezczynność poznańskiego Departamentu Kultury została uznana za zasadną. Tym samym Sąd potwierdził, że koncepcje programowe wszystkich kandydatów na stanowisko dyrektora teatru w Kaliszu to informacja publiczna i nakazał urzędowi je udostępnić.

 

Based on photograph by Andy Roberts, lic. CC BY-NC 2.0

Sąd uznał skargę za zasadną (ogromne podziękowania dla Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za pomoc prawną), stwierdził, że Marszałek dopuścił się bezczynności i zobowiązał go do udostępnienia nam pełnej dokumentacji, dotyczącej kandydatów na stanowisko dyrektora kaliskiego teatru, w tym wszystkich koncepcji programowych (wyrok  z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych, treść skargi). Na same dokumenty przyjdzie nam jeszcze poczekać; kilka tygodni, jeśli Marszałek wypełni zobowiązanie lub kilka miesięcy, jeśli zdecyduje odwołać się od decyzji Sądu.

Mamy nadzieję, że to dobry moment na refleksję dla poznańskiego Urzędu. Przypominamy, że np. bydgoski magistrat zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie koncepcje kandydatów na dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Działania wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego są dla nas niezrozumiałe i, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, niezgodne z przepisami prawa.

Zamiast polityki otwartości Urząd „chroni” obywateli przed informacjami. Czy za tą taktyką kryje się założenie, że obywatel to „petent”, który „przeszkadza”, czy góruje przeświadczenie, że „i tak nie zrozumie”? A może stawia się znak równości między „interesuje się” i „wtrąca się”? Nie zamierzamy tego dochodzić. Ale dochodzić naszych praw zamierzamy konsekwentnie. Choćby miało to trwać kolejne miesiące.

Żeby umilić naszym czytelnikom czas oczekiwania na pełną dokumentację :), zamieszczamy dwie z dziewięciu koncepcji. Pierwszą otrzymaliśmy od samej autorki, Magdy Grudzińskiej, o drugą zawnioskowaliśmy ponownie do departamentu kultury po oficjalnym powołaniu Bartosza Zaczykiewicza na stanowisko dyrektora (Urząd Marszałkowski zadeklarował wcześniej, że tę jedyną koncepcję „ujawni” nie wcześniej niż po oficjalnym powołaniu).

Zapraszamy do lektury. Przeczytacie Państwo m.in. o wizjach programowych dla teatru, planach repertuarowych, Kaliskich Spotkaniach Teatralnych oraz zarządzaniu strukturą organizacyjną i finansowaniem instytucji.

Fragment koncepcji Bartosza Zaczykiewicza (przeczytaj całość):

„Chciałbym, aby kaliski teatr był instytucją, w której kultura organizacyjna i praca artystyczna stoją na wysokim poziomie, nieustannie dążąc do ulepszania jakości oferty merytorycznej oraz metod jej wytwarzania. Najważniejszy cel działalności to upowszechnianie sztuki teatralnej poprzez realizację wartościowych tekstów klasycznych i współczesnych, a także próby budowania (czy też odbudowywania) intelektualnej i kulturalnej wspólnoty widowni, poczucia jej tożsamości z regionalną sceną dramatyczną. Sztuka teatru wciąż posiada potencjał, dzięki któremu nawet współcześnie może stanowić jeden z istotniejszych elementów przestrzeni społecznej. Myślę o nawiązywaniu do czasów, kiedy uczestnictwo w spektaklu teatralnym było nieodzownym wyznacznikiem statusu kulturalnego człowieka, czy też człowieka o aspiracjach towarzyskich. Obcowanie z żywym wykonawcą, z dziełem scenicznym powstającym w bezpośrednim dialogu z publicznością to element, którego nie są w stanie zastąpić najbardziej wyrafinowane technologie. Teatr jakością swojej pracy i jakością oferty artystycznej winien kreować istotne dla harmonijnego rozwoju społeczeństwa potrzeby estetyczne oraz pielęgnować w odbiorcach umiejętność korzystania z dóbr kultury.”

Fragment koncepcji Magdy Grudzińskiej (przeczytaj całość):

„Moja koncepcja programowa dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu opiera się na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest wiedza dotycząca funkcjonowania Teatru w relacji z widzem (zwłaszcza lokalnym, z miasta i regionu) oraz pogłębiona znajomość potrzeb lokalnej widowni, nabyta podczas trzech lat sprawowania funkcji dyrektorskiej w kaliskim teatrze. Drugi filar to przywiązanie do idei teatru publicznego oraz idei misji publicznej. Teatr realizujący taką misję to instytucja dostępna, starająca się dotrzeć do jak najszerszej grupy widzów (ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem z kultury), otwarta, ale też promująca wysokie standardy myślowe i artystyczne, przywiązana do kryterium jakości, nieustannie podejmująca dialog z publicznością. Instytucja publiczna musi wywiązać się z dwóch zadań: angażować się w rozmowę z widzem, przekonać widza do siebie, a jednocześnie unikać konkurowania z komercyjnymi formami kultury popularnej. Aby te dwa warunki zostały spełnione, teatr musi dysponować szeroką rozpiętością repertuarową. Teatr w Kaliszu jest jedynym teatrem w mieście (oraz w regionie południowej Wielkopolski) – musi oferować więc bogatą ofertę, która trafi do rozmaitych grup docelowych. Jednocześnie, jest teatrem z ogromnymi tradycjami, teatrem, którego widownia udowodniła, że potrafi docenić nie tylko sprawne rzemiosło, ale także artystyczne wyzwania czy nawet eksperymenty. Bardzo istotne jest dla mnie budowanie wizerunku Teatru poza Kaliszem i regionem – a raczej kontynuacja tej pracy, która zaczęła przynosić już efekty w postaci zewnętrznych recenzji, zaproszeń na prestiżowe festiwale czy nawet wyróżnień – jednak jest to przede wszystkim teatr dla miasta i regionu, teatr, który powinien odpowiadać na potrzeby lokalnej widowni i z tą widownią podejmować wspólny wysiłek twórczej rozmowy o świecie.”

Fot. w tekście na podstawie Andy Roberts, lic. CC BY-NC 2.0
Fot. w zapowiedzi: Bartek Warzecha

Komentarze