„Ratusz móvie” o budżecie Kalisza

W sieci ukazał się kolejny odcinek cyklu „Ratusz móvie”, w którym Kaliska Inicjatywa Miejska w przystępny sposób prezentuje strukturę budżetu Miasta Kalisza na 2018 rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych inwestycji.

– To, jak miasto planuje inwestycje, interesuje nas w szczególny sposób. Struktura budżetu pokazuje, jak w praktyce będzie się zmieniał Kalisz, ale też jakie obszary są priorytetowe dla prezydenta w kontekście inwestycji. Pokazując budżet przeznaczony na inwestycje chcemy oczywiście pokazać kaliszanom, jak wydawane są pieniądze publiczne. – mówi Hila Marcinkowska, członkini Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej.

Poniżej prezentujemy w skrótowy sposób, jak zostały zaplanowane inwestycje w Kaliszu zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Projekt uchwały jest dostępny na stronie: https://bip.kalisz.pl//bud2018/688zarz2017.pdf.

W ramach wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 599.539.090,56 zł, zgodnie z Projektem Uchwały Budżetowej na 2018 rok, kwotę 97.720.309,27 zł (16,29%), stanowią wydatki przeznaczone na inwestycje.

W ramach tych wydatków inwestycyjnych największą część (50 289 440,71 zł, co stanowi 51,50%) stanowią wydatki na transport i łączność, czyli transport zbiorowy i drogi. W tym obszarze największą planowaną inwestycją jest rozwój komunikacji publicznej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. Znalazły się tam także inwestycje związane Głównym Rynkiem, na co zostało zaplanowane 9,4 miliona złotych.

W drugiej kolejności Kalisz będzie inwestował w szkoły i przedszkola. Te wydatki to kwota 11 973 710,95 zł, co stanowi 12,30% budżetu przeznaczonego na inwestycje. W ramach tych wydatków największą inwestycją jest termomodernizacja budynków przeszkoli nr 1, 9, 18, 20, 27 i 30.

Trzecią największą częścią budżetu inwestycyjnego Kalisza będą wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9 113 622,40 zł, co stanowi 9,30% wydatków inwestycyjnych).

Czwartą największą częścią budżetu inwestycyjnego na 2018 rok będą wydatki na gospodarkę mieszkaniową (4 800 000,00 zł, co stanowi 4,90% budżetu inwestycyjnego).

Na inwestycje związane z administracją publiczną zaplanowano 4 333 511,32 zł (4,40% wydatków inwestycyjnych). Największą częścią wydatków w tym zakresie jest adaptacja pomieszczeń Ratusza, przeznaczonych na ekspozycję historyczno-kulturową Kalisza i regionu. Miasto wyda na to 4 133 511,32 zł.

Na inwestycje związane z bezpieczeństwem i ochronę przeciwpożarową miasto przeznaczy 3 517 000,00, co stanowi 3,60% budżetu inwestycyjnego na 2018 rok.

Dwie najmniejsze części budżetu inwestycyjnego to wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną.

Na inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane 2 778 837,89 zł, co stanowi 2,80% budżetu na inwestycje. W tym obszarze największym wydatkiem będzie remont i konserwacja zespołu kościelno-klasztornego OO. Franciszkanów w Kaliszu, na co został zaplanowany jeden milion złotych. Drugim najważniejszym wydatkiem w ramach wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego będzie zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległymi terenami, na co zostanie wydane 650 000,00 zł.

Na inwestycje związane z kulturą sportową zostanie przeznaczone 1 729 644,00 zł, co stanowi 1,80% wydatków na inwestycje.

Odcinek „Opadający listek, ukryty sos” dostępny jest na facebookowych profilu Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej oraz na kanale YouTube: http://bit.ly/Ratusz_movie_4.

Komentarze