Co przyniesie rewolucja w samorządzie?

W najbliższych miesiącach czeka nas rewolucja w samorządzie lokalnym. Kaliska Inicjatywa Miejska zaprasza na spotkanie 3 grudnia, na którym szczegóły zmian przedstawi Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Nowe prawo zwiększy możliwości wpływania mieszkańców na władze lokalne oraz umożliwi lepszą kontrolę podejmowanych przez polityków decyzji. Tematami spotkania będą m.in.:

  • nowy budżet obywatelski,
  • działanie nowej obowiązkowej komisji rady miasta zajmującej się skargami, wnioskami i petycjami,
  • nowe zasady korzystania z inicjatywy uchwałodawczej, czyli tego, jak mieszkańcy mogą wpływać na prawo lokalne,
  • zasady odpytywania prezydenta miasta podczas obowiązkowego raportu o stanie gminy,
  • nowe uprawnienia radnych,
  • zmiany w funkcjonowaniu rady gminy.

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia o godz. 18:00 w Restauracji KTW Park.

Sfinansowano ze środków Fundacji Batorego.

Komentarze