Subiektywnie podsumowujemy 2018 rok

Kiedy chmury sylwestrowego brokatu definitywnie już opadły, czas na podsumowanie poprzedniego roku. Przedstawiamy subiektywny wybór najważniejszych miejskich tematów (tak, wiemy, wiemy – najważniejsze były wybory samorządowe. Na ten temat jednak napisano już sporo. Przypomnijmy sobie jeszcze o kilku innych sprawach…).


Demografia

W 2018 roku Kalisz stracił status stutysięcznego miasta. Dla włodarzy oznacza to utratę jednego fotela wiceprezydenta (obecnie Kalisz ma dwóch wiceprezydentów) oraz zmniejszenie liczby radnych – od nowej kadencji w Radzie Miasta zasiada 23 radnych (wcześniej było ich 25). 

Spadek liczby mieszkańców Kalisza nikogo raczej nie zaskoczył – wyludnianie się małych i średnich miast to silny trend wynikający ze zmian demograficznych i kryzysu, w jakim znalazły się te miasta (polecamy lekturę głośnego raportu Przemysława Śleszyńskiego „Polska średnich miast”). Przed Kaliszem nie lada wyzwanie – musi odpowiedzieć sobie na ważne (strategiczne) pytania: Jak zatrzymać i przyciągać młodych do miasta? Jakie warunki do rozwoju (zawodowego, osobistego) trzeba zapewnić w Kaliszu młodzieży i osobom w wieku produkcyjnym? Jak zadbać o powiększającą się grupę seniorów i jakie ułatwienia miasto powinno przygotować dla osób starszych? 

O tym, jakie konsekwencje ma dla Kalisza utrata statusu miasta stutysięcznego i jakie kompetencje ma prezydent i radni, mówiliśmy w odcinku Ratusz Móvie „Mniej radnych i mniej prezydentów”.


Transport

16 kwietnia przy ul. Śródmiejskiej do użytku oddany został pierwszy w Kaliszu kontrapas. Jego realizacja wpisuje się w założenia uchwalonego w 2017 roku Gminnego Programu Rewitalizacji.  Zakłada on m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu oraz poprawę i rozbudowę infrastruktury transportu rowerowego. Inwestycja została zrealizowana z Funduszu Obywatelskiego (pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego) z trzyletnim opóźnieniem, mimo to wzbudziła ogromne kontrowersje zarówno wśród mieszkańców, jak i radnych poprzedniej kadencji. Sprzeciw radnych wobec kontrapasa po uchwaleniu przez Radę Miasta Gminnego Programu Rewitalizacji był dla nas niemałym zaskoczeniem i uznajemy go za przejaw wielkiej niekonsekwencji.

Jaka będzie przyszłość tej inwestycji? Prezydent Krystian Kinastowski na swoim facebookowym profilu zapowiedział likwidację kontrapasa i przebudowę ulicy.

Mamy dwie refleksje:
Pierwsza dotyczy komunikacji… międzyludzkiej, nie drogowej :) Przed oddaniem kontrapasa Miasto nie wykonało nawet minimum wysiłku, aby rzetelnie informować mieszkańców o tym, jak prawidłowo korzystać z ulicy po remoncie, z czego wynikają zmiany itp. To przełożyło się na falę krytyki mieszkańców o ogromnym ładunku emocjonalnym i niewielkim udziale merytorycznych argumentów. Można było odnieść wrażenie, że większości jest to na rękę — włodarzom, którzy zamiast wziąć odpowiedzialność za podjęte decyzje mogli teraz (jakże to wygodne!) „wsłuchać się w głos mieszkańców”; urzędnikom (drogowcom), dla których idea zrównoważonego transportu to wciąż „fanaberie z zachodu” i wreszcie mediom, które z upodobaniem podkręcały emocje nagłówkami o „paraliżu miasta” (o tym, czym jest i jak korzystać z kontrapasa my pisaliśmy jeszcze przed jego oddaniem do użytku w artykule „Jak działa kontrapas?”).

Druga refleksja dotyczy tworzenia transportowej alternatywny dla coraz dłuższych korków i uciążliwego smogu unoszącego się nad miastem cały rok, nie tylko w sezonie grzewczym. Zastanawiamy się, czy i jakie rozwiązania transportowe są planowane, żeby ograniczyć skalę powyższych (i innych) problemów. Liczymy, że – zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji – miasto będzie rozwijać ruch pieszy, rowerowy i transport publiczny oraz edukować różne grupy użytkowników ruchu drogowego.


Kultura

We wrześniu Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”. Projekt zakłada powstanie Centrum Aktywności Mieszkańców, tj. trzech nowych miejsc na społeczno-kulturalnej mapie miasta: Domu Sąsiedzkiego, Akceleratora Kultury i Centrum Organizacji Pozarządowych. Zostaną zrealizowane także trzy duże zadania związane z przebudową przestrzeni publicznej (przebudowa ul. Śródmiejskiej, Zamkowej i utworzenie tzw. woonerfów, przebudowa ul. Piskorzewskiej, rewaloryzacja Plantów Miejskich).

Przyznanie dotacji to wyzwanie dla wszystkich, którzy zainteresowani są przyszłością i kształtem kultury w Kaliszu. To ogromne wyzwanie także dla urzędników. Mimo że Dom Sąsiedzki, Akcelerator Kultury i Centrum Organizacji Pozarządowych tworzone są na potrzeby mieszkańców i organizacji pozarządowych – do tej pory nie mieli oni możliwości pełniejszego zapoznania się z planami na organizację tych miejsc czy uczestniczenia w określeniu ich funkcji. Liczymy, że Miasto podejmie odpowiednie działania, aby włączyć w proces przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i aktywistki, artystów i artystki, mieszkanki i mieszkańców — o tym, że wszyscy oni są tym żywo zainteresowani można było przekonać się na spotkaniu „Pomysł na kulturę”. Więcej o kulturze w mieście pisaliśmy także w tym artykule.


Architektura

„Dziurellę” przed kaliskim ratuszem czeka nowy rozdział w historii. Prezydent Krystian Kinastowski zapowiedział rozpisanie nowego konkursu na rewitalizację płyty Głównego Rynku – konkurs ma być skierowany do Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Choć duże grono mieszkańców liczy na przywrócenie reprezentacyjnego klombu i zasypanie dziury, to przyszłość rząpi i sposób jej ekspozycji (lub jej zasypanie) będzie zależeć od ustaleń poczynionych z konserwator zabytków.

O „dziurelli” napisaliśmy wiele. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:
Dziura w dokumentacji
Podpowiadamy: studnia artezyjska
Dziura w tożsamości
Dziura w środku miasta

Komentarze